REISEMEDISIN


Vaksinering og reisemedisin utføres i forbindelse med arbeid som kan gi risiko for smitte. Hvilke arbeid som faktisk gir smitterisiko, må vurderes etter kartlegging og risikovurdering for smitte i konkrete arbeidsoppgaver i bestemte yrker.


Arbeidsgiver skal vurdere å tilby yrkesvaksinering til følgende arbeidstakere:

  • Helsepersonell, ansatte på tannlegekontor, pleie-/omsorgstjenesten, sosial- og miljøarbeidere
  • Veterinærer
  • Politi / fengselsvesen, tollvesen / asylmottak
  • Brannvesen
  • Renovasjonsarbeidere, rengjøringspersonell, vann- og avløpsarbeid, bistandsarbeidere
  • Bygningsarbeidere 
  • Landbruk/skogbruk
  • Tjenestereisende til utlandet

Vaksiner


Vaksineringen utføres av vårt dyktige helsepersonell.

Når de ansatte skal ut å reise i jobb, eller plasseres ut i et jobbengasjement kan Agil Helse kan gi råd om vaksiner i forhold til geografiske områder.


vi gir også generelle reiseråd i et helseperspektiv til hele bedriften, grupper eller enkeltindivider.

Noen av avdelingene våre tilbyr også vaksinering til privatkunder.


For en del yrker i Norge vil de mest aktuelle vaksinene være:

  • Gulsot type A og B (Hepatitt type A og B). Etter 1. dose, trengs to påfyllsdoser etter 1 måned og 6 måneder. Ofte livslang beskyttelse.
  • Polio/ stivkrampe/ difteri/ kikhoste. En oppfriskningsvaksine av de fire barnevaksinene, med behov for påfyll hvert tiende år.

Bistand ved ulykker/alvorlige hendelser


Hvis krisen rammer gir veiledning fra kompetent krisepersonell ofte økt trygghet for bedriftens ledelse, som igjen kan gi trygghet videre til resten av bedriften.


En ulykke kan påføre bedriften uopprettelig og varig skade, på infrastruktur/fysisk miljø el.l, eller ved å utvikle seg til en krise og gjøre skade på troverdighet og omdømme. 


Bedriftshelsetjenesten har erfaring med denne typen situasjoner og vet hva som må gjøres. Vi bistår både leder og ansatte i krisen, etter behov.

Copyright © Med enerett