OM AGIL HELSE

Agil Helse er en offentlig godkjent bedriftshelsetjeneste med kontorer i Oslo, Stavanger og Ålesund. Vi har høy faglig kompetanse og leverer kunnskapsbaserte tjenester innenfor alle fagområder (systematisk HMS, psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø, arbeidsmedisin, arbeidshelse, ergonomi, yrkeshygiene og kriseberedskap).

 

Agil Helse har vært gjennom en omfattende omstillingsprosess. Dette for å kunne håndtere endringene som preger den tiden vi lever i.

 

Vår filosofi handler om å være fleksible og åpne slik at vi hele veien raskt kan tilpasse oss endringer og kundens behov. Vi har fokus på mennesker, tillit til medarbeiderne, opptatt av involvering og rask tilpasningsevne. Vi setter både kundene og medarbeiderne i fokus. Agil Helse skal være en framtidsrettet bedriftshelsetjeneste som leverer gode digitale tjenester. Vi ønsker å bistå våre kunder med å skape helsefremmende og trygge arbeidsplasser. Dette gjør vi gjennom fokus på forebygging, gjennom en kostnadseffektiv og proaktive tilnærming. Vi skreddersyr løsninger for den enkelte bedrift.  Vi skal være lokalt forankret med fokus på kunderelasjoner og kontinuitet i samarbeidet.

 

«Vi gjør hverandre gode!» er vårt motto.


Copyright © Med enerett