VÅRE KURS


Agil Helse bidrar aktivt til å øke ledernes, verneombuds og de ansattes kompetanse.


Gjennom våre erfarne og dyktige kursholdere evner vi å videreformidle med entusiasme og skreddersydde løsninger.


Vi kan også bistå din bedrift eller organisasjon i å tilrettelegge ønskede kurs utenfor vår kurskalender.

Ta kontakt for en kursprat på telefon 23 29 21 00, eller på e-post: kurs@agilhelse.no

Grunnkurs i arbeidsmiljø (3 dager)


 • Lover/forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Inneklima
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø


Målgruppe: Verneombud, ledere, AMU-medlemmer, tillitsvalgte, ansatte innenfor HMS/HR/personal. Vi anbefaler ledere med lite erfaring innen HMS dette kurset. Kurset oppfyller arbeidsmiljølovens og hovedorganisasjonens krav til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer.


Forkunnskaper: Dette er en innføring i grunnleggende HMS og krever ingen forkunnskaper. Det skal være en skriftlig avtale om kortere grunnopplæring, basert på risikoforholdene i bedriften.


Varighet: 3 dager

Pris: 6900,- (inkl. mva) per deltaker

HMS-kurs for ledere


 • Lover/forskrifter
 • Systematisk HMS-arbeid
 • Inneklima
 • Ergonomi
 • Psykososialt arbeidsmiljø
 • Sykefravær


Dette kurset tar for seg de samme temaene som Grunnkurs i arbeidsmiljø, men i dette kurset gjennomgår vi også temaet sykefravær.


Målgruppe: Ledere, mellomledere

Forkunnskaper: Ingen


Varighet: 1 dag

Pris: 4900,- (inkl. mva) per deltaker

Førstehjelpskurs


De første minuttene etter en akutt, alvorlig hendelse er vi avhengige av hverandre for å utøve livreddende førstehjelp.


Den første hjelpen kan alle gi ved akutt skade eller sykdom.

Kurset er for: Alle virksomheter som ønsker å ha fokus på å sikre et trygt og forsvarlig arbeidsmiljø.


Vårt 3-timerskurs er bygget opp etter norske retningslinjer Kurset er utarbeidet av Norsk Folkehjelp12sråd i samarbeid med Norsk Recuitasjonråd, og i tillegg kvalitetssikret av Faggruppeleder for Førstehjelp i Unicare i samarbeid med medisinsk faglig lege i Agil Helse.


Retningslinjer fra Arbeidstilsynet:
“På alle arbeidsplasser bør det alltid være førstehjelpere som får regelmessig opplæring, helst med 1–1,5 års mellomrom. De bør også få særlig instruksjon i førstehjelp om mer spesielle ulykker, helseskader og sykdommer som kan opptre på arbeidsplassen”


Mål for kurset:

 • Lære livreddende førstehjelp og enkel førstehjelp til bruk i hverdagen.
 • Lære om de vanligste diagnoser med symptomer og tiltak for å hjelpe.

Kursets innhold:

 • Bevisstløs person – Hva gjør man?
 • Hjerteinfarkt, hjertestans, bruk av hjertestarter
 • Hjerneslag
 • Fremmedlegeme i halsen
 • Diabetes
 • Brannskader
 • Blødninger
 • Epilepsi

Gjennomføring: Kurset er en kombinasjon av tradisjonell undervisning og praktiske øvelser.

Kurs i stressmestring


Dette er et åpent introduksjonskurs i stress og stresshåndtering. Kurset vil ta for seg hvordan man som individ i dagens samfunn og arbeidsliv kan oppleve stress og belastning, og hva man kan gjøre for å påvirke det, som enkeltindivid eller som organisasjon. Deltakere skal bli mer bevisst sine egne stresskilder og stressreaksjoner, samt få verktøy og teknikker for å bedre kunne håndtere stress.


Sentrale temaer

 • Hva er egentlig stress?
 • Hva er det som gjør at vi reagerer ulikt?
 • Individuell stresshåndtering
 • Håndtering av stress i arbeidslivet
 • Utarbeidelse av individuell tiltaksplan


Varighet: 6 timer

Kontaktskjema/påmelding her.

Psykisk helse


En av fem sykmeldinger handler om psykisk helse. Ansatte som er syke eller sykemeldt på grunn av psykiske lidelser trenger tett og god oppfølging. Agil Helse kan bistå med opplæring av ledere, kurs og tett oppfølging av ansatte som har behov for det.

Lovgivning: Arbeidsmiljøloven § 1-1 “Lovens formål er å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfull arbeidssituasjon.


Tjenesten er for bedrifter som:

 • Ønsker økt kunnskap om psykiske lidelser og gjennom økt kunnskap støtte ledere til å følge opp ansatte som sliter med psykiske lidelser
 • Er opptatt av å trygge og ta vare på sine ansatte, uansett psykiske plager
 • Vil være med på å skape et godt arbeidsmiljø hvor alle kan føle seg hjemme og til nytte
 • Ønsker å forebygge og redusere sykefravær relatert til psykiske lidelser

Psykiske lidelser kan føre til:

 • Store tapskostnader som følge av økt sykefravær og lavere produktivitet
 • Mer ustabilt arbeidsmiljø
 • Fysiske plager, smerter og utfordringer
 • Nedsatt livskvalitet

Agil Helse kan bistå med:

 • Tilpasset kurs for ledere med opplæring i generell psykisk helse
 • Kurs for ledere i opplæring av “den nødvendige samtalen”
 • Samtaler med leder og ansatte med fokus på jobbnærvær
 • Oppfølgingssamtaler og støttesamtaler med ansatte
 • Utarbeidelse av nødvendig tilrettelegging

Motivasjonskurs


Agil Helse leverer råd, tips, foredrag og kurs på fysisk aktivitet, kosthold, søvn og motivasjon, samt større, mer helhetlige livsstils-kampanjer. Her kombinerer vi alle temaene – eller de temaene som er relevante for dere – innenfor livsstil, og tar utgangspunkt i bedriften og de utfordringer og mål dere har.


Vi tilbyr blant annet kurs innenfor:

 • Helsefremmende arbeidsplasser
 • Motivasjon og nærværsfaktorer
 • Jobbmestring
 • Arbeidsglede
 • «Strekk strikken»: trening med fysioterapeut på arbeidsplassen

Ta kontakt med oss for å få tilbud på kurs tilpasset deres bedrift.

Livsfasekurs


Livsfase: ulike faser i løpet av livet som påvirker oss positivt og negativt, både som privatpersoner og som arbeidstakere.

For å få et best mulig arbeidsliv, der arbeidstakerne opplever å bli verdsatt, og arbeidsgiverne opplever å ha dyktige og motiverte medarbeidere, må man på arbeidsplassen være bevisst på hvordan ulike faser påvirker den enkelte.


Vi tilbyr kurs og opplæring på dette:

 • Seniorpolitikk
 • Seniorkurs fysisk aktivitet og kosthold

Ta kontakt med oss for å få tilbud på kurs tilpasset deres bedrift.

Copyright © Med enerett