HELSEATTESTER


Ved Agil Helse har vi leger som har godkjenning som petroleumslege, sjømannslege og lokførerleger.

Vi kan gjennomføre følgende attester:

 

  • Offshoreattest
  • Sjømannsattest
  • Helseerklæring for loser
  • Helseattest lokførere- og jernbanepersonell
  • Helseattest for røyk- og kjemikaliedykkere
  • Helseattest for varmt arbeid
  • Helseattest for kranførere
  • Førerkortattester (yrkessjåfører)
  • Attest til asbestarbeid
  • Legeundersøkelse for fritidsdykkere

 

Under følger info om de enkelte helseattestene:


Helseattest – offshore

Alle som skal jobbe på faste eller flyttbare offshoreinstallasjoner må ha gyldig helseattest. Denne attesten må fornyes hvert 2. år. Det er bare godkjente petroleumsleger som kan utstede helseattest. Myndighetene har fastsatt strenge helsekrav for å sikre deg og dine kollegaer en trygg arbeidssituasjon, både i daglig arbeid, men også ved en eventuell evakuering.

 

Helseattest – sjømann/LOS

Alle sjømenn og loser må ha gyldig helseattest fra sjømannslege. Dersom man som sjømann skal oppholde seg offshore må man ha petroleumsattest i tillegg til helseattest for sjømenn.

 

Helseattest for lokfører og jernbanepersonell

Lokførere og jernbanepersonell skal jevnlig gjennomgå en legeundersøkelse. For lokførere skal Statens Jernbanetilsyn ha en bekreftelse på gjennomført og godkjent/ikke-godkjent resultat. For øvrig jernbanepersonell og togverter, skal denne godkjenningen foregå via arbeidsgiver. Lokførerundersøkelse kan bare utføres av godkjente lokførerleger.    

 

Helseattest for kranførere

Helseattesten er basert på en risikovurdering av arbeidet og ikke på spesifikke myndighetskrav. Det er allikevel hensiktsmessig av dette gjennomføres og er en kvalitetssikring som skal hindre at arbeidet ikke gir økt risiko for skade på personer og utstyr. Dette bør utføre minst hvert 5.år.

 

Helseattest for arbeid i varme omgivelser

Arbeid i høye temperaturer kan utgjøre en helsemessig belastning. Temperaturer på minst 30 grader og lufttemperatur på minst 25 grader. Dette gjelder særlig enkelte arbeidsoppgaver offshore. Statoil har bl.a. retningslinjer som benyttes av flere selskaper for dette arbeidet. Arbeidstakere som skal arbeide under slike forhold, skal selvfølgelig fylle helsekrav for arbeid offshore i tillegg til øvrige helsekrav.

 

Helseattest for fritidsdykkere

Fritidsdykking med selvforsynt pressluftapparat etter anerkjente retningslinjer. Før fritidsdykkere får grunnopplæring, skal de har gjennomgått helseundersøkelse. Formålet er å sikre at den enkelte ikke har sykdom, skade eller lyte som utsetter en selv eller meddykkere for økt risiko.

 

Helseattest for røyk- og kjemikaliedykkere

Undersøkelsene kan gjennomføres av kompetent lege, dvs. lege som har satt seg inn i bestemmelsene og helsekravene. Det er ingen offentlig godkjenningsordning. Røykdykkere har noe sjeldnere medisinske undersøkelser enn vanndykkere, men de har også regelmessig styrke/kondisjons-tester.

 

Førerkortattester (yrkessjåfører)

Førerkortgruppe 2 og 3 (lastebil og buss, samt kompetansebevis) må med jevne mellomrom fornyes. De fleste ansatte fornyer disse hos sin fastlege, men vi i Grønn jobb bedriftshelsetjeneste har også kompetanse og myndighet til å gjøre disse.

 

Helseattest til asbestsaneringsarbeid

For å arbeide med asbestsanering må man ha godkjent asbestopplæringskurs, ha godkjent legeundersøkelse og gjennomført lungerøntgen. Først etter disse kravene er oppfylt kan arbeidsgiver sende «Søknad om tillatelse til å arbeide med asbest» til Arbeidstilsynet.

Copyright © Med enerett